Jaspersoft Studio : ไลบรารี่แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรไทยบาท

 

 

หากสนใจไลบรารี่นี้ สามารถซื้อได้ในราคา 500 บาท สนใจติดต่อ 081-4980049